Rätt person på rätt plats – och i loggen

Passersystem har kommit att bli vardag på många arbetsplatser. Det är inte så konstigt, dessa lösningar är överlägsna traditionella nyckelsystem. Försök själv att formulera några slagkraftiga argument mot ökad effektivitet, bättre ekonomi och förhöjd säkerhet. Det är inte helt enkelt.

Kunder i urval